V nedeljo, 9. oktobra 2005 smo se krajani Levpe in okoliških krajev udeležili prijetnega dogodka - otvoritve obnovljene podružnice OŠ Levpa, ki deluje v sklopu OŠ Kanal. Šola, ki je bila ustanovljena leta 1864, njen pobudnik pa tedanji župnik Sedej, je poleg šole v Markičih ter Zavrhu dala mnogim učencem v teh krajih veliko znanja ter modrosti. Žal pa v zadnjih letih število prebivalcev pada in posledično danes obiskuje kombiniran pouk v Levpi le še 13 učencev.

Šola je danes dobila novo, mnogo lepšo podobo. Ureditev fasade ter obnovo strehe nam je uspelo s pomočjo Občine Kanal, OŠ Kanal, župnije Levpa, KS Levpa, ŠKT društva Levpa ter številnih krajanov, ki so obnovitvenim delom priskočili na pomoč. Zato hvala vsem, ki so karkoli prispevali k obnovi, učencem pa čimveč znanja. Srečno!

Utrinki z otvoritve, na kateri so bili navzoči župan občine Kanal Miran Ipavec, ravnateljica OŠ Kanal Milka Zimic, predsednik KS Levpa Srečko Pertovt, župnik Jože Vidrih ter številni predstavniki občinske uprave, krajani Levpe in učenci OŠ Levpa, ki so nam s svojim programom popestrili prireditev.

5. julij 2003

Pravzaprav tudi sami nismo verjeli svojim očem. Cement, beton, kamenje, železo, orodje, barve in laki, ... so zamenjale ikebane, pogrnjene mize, penina, štruklji... Igrišče - gradbišče se je spremenilo v prazničen prostor, kamor smo povabili številne sponzorje, donatorje, domačine ter ostale goste, ki so kakorkoli po svojih močeh in zmožnostih pripomogli, da imamo danes tako dragocen prostor v našem kraju. Požrtvovalnosti, prizadevanj, pomoči je bilo veliko. Toda izplacalo se je, ponosni smo na to veliko pridobitev.

Ob tej priložnosti sta se predsednik KS Levpa g. Srečko Pertovt in predsednik ŠKT društva Levpa g. Miran Jug zahvalila s podelitvijo priznanj in zahval tistim, ki so v veliki meri materialno, finančno ali kako drugače pripomogli k razvoju našega podeželja in dograditvi igrišča. G. župnik iz Levpske župnije Jože Vidrih je blagoslovil igrišče. Sledil je nastop cerkvenega pevskega zbora iz Levpe, učencev OŠ Levpa ter kratek zabavni program.

Predsednik KS Levpa ter ŠKT društva Levpa sta prerezala trak in športnik park je bil predan svojemu namenu - igri, druženju in zabavi.


Priznanje in zahvalo so prijeli:

1. delniška družba Salonit Anhovo, za izgradnjo igrišča in dograditev Športnega parka Levpa
2. David Valentinčič, za razvoj podeželja, izgradnjo in dograditev Športnega parka Levpa
3. Občina Kanal ob Soči, za izgradnjo Športnega parka Levpa
4. Pavel Levpušček, za idejo o izgradnji igrišča in prvih delovnih korakih
5. Miran Jug, za osebno požrtvovalnost pri ustanovitvi in vodenju ŠKT društva Levpa

Vsem se še enkrat zahvaljujemo za pomoč in prizadevanje.

 

Utrinki z otvoritve športnega parka: